Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen

Deel uw opvattingen tijdens de beeldvormende avond op 22 februari.

Het college stelt voor de nota reserves en voorzieningen te actualiseren. In het ontwerp dat het college daarvoor opstelde zijn de beleidskaders voor het hebben van reserves en voorzieningen herijkt. Het college stelt ook voor een aantal reserves en voorzieningen op te heffen.

Als u uw opvattingen wilt delen over dit onderwerp  dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 21februari  12.00 uur bij de griffie via het aanmeldformulier. 

Klik hier als u meer wilt weten over dit onderwerp.