Aanpak verkeersknelpunten in Neder-Betuwe

Deel uw opvattingen tijdens de beeldvormende avond

Tijdens de beeldvormende avond van de gemeenteraad op donderdag 22 februari wordt gesproken over de update van het bestaande Neder-Betuwse Verkeer- en Vervoerplan uit 2011 en het aangepaste uitvoeringsprogramma met daarin de aanpak van diverse knelpunten. Het overzicht van knelpunten is gemaakt met inbreng van inwoners. Voor de uitvoering moet nog geld worden gezocht, te weten circa 3,5 miljoen.

De plannen omvatten onder meer om op diverse plekken die ervoor in aanmerking komen de snelheid van 30 of 60 km in te voeren, verbetering van de inrichting Hoofdstraat Kesteren tussen de binnenkort aan te leggen rotonde Broekdijk en de Nedereindsestraat, aanpassing van de stationsomgeving Opheusden en verbetering van de kruisingen met de op- en afritten van de A15 in Dodewaard. Sommige verkeersaanpassingen die al op de planning stonden zijn – mede op verzoek van aanwonenden - naar voren gehaald in de tijd zoals de weg In ’t Land te Opheusden.

Als u uw opvattingen wilt delen over dit onderwerp  dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 21februari  12.00 uur bij de griffie via het aanmeldformulier. 

Klik hier als u meer wilt weten over dit onderwerp.