Aankondiging onderzoek naar afhandeling reacties bij AVRI en ODR

in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe

AVRI en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voeren belangrijke taken uit in de gemeente Neder-Betuwe in het beheer van de openbare ruimte en op het gebied van milieu en bouwen. In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe voert I&O Research onderzoek uit naar de afhandeling van burgerreacties door AVRI en ODR. Met de resultaten van dit onderzoek wil de rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe de dienstverlening van AVRI en ODR aan inwoners onderzoeken. Hoe bekend zijn de inwoners van Neder-Betuwe met de mogelijkheden om contact op te nemen met deze organisaties? En wat zijn hun ervaringen met de afhandeling van reacties?

Een aantal inwoners zal uitgenodigd worden om in het kader van dit onderzoek een vragenlijst in te vullen. Mocht u een uitnodiging ontvangen, wordt u deelname zeer op prijs gesteld. Als u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met I&O research door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl of door (gratis) te bellen naar 0800-4050602.