Winnend idee Landschapsfonds: wandelroute rond waterberging Opheusden

Een wandelroute rondom de waterberging in Opheusden: dit idee van Arie van Ballegoijen uit Opheusden is gekozen als winnend project van de prijsvraag 2018 van het Landschapsfonds Neder-Betuwe dat K3Delta elk jaar uitschrijft.

Negen zeer uiteenlopende ideeën zijn ingezonden vanuit diverse hoeken van Neder-Betuwe. Het comité van aanbeveling, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente Neder-Betuwe, Geldersch Landschap & Kasteelen en K3Delta, heeft de voorstellen beoordeeld. Hierbij is gekeken naar maatschappelijke waarde, inpasbaarheid, realiteit en de laagdrempeligheid van het eindresultaat. Het idee moet op een zo groot mogelijke doelgroep van toepassing zijn.

Uit alle inzendingen scoort het idee van Arie van Ballegoijen uit Opheusden het hoogst op alle genoemde punten zodat unaniem is gekozen voor het idee van een wandelroute rondom de waterberging in Opheusden. Er wordt nu samen met de aannemer en de winnaar gekeken naar de realisatie van de wandelroute.

Binnenkort oproep voor ideeën in 2019

Het K3Delta Landschapsfonds Neder-Betuwe heeft een terugkerend karakter. Binnenkort wordt weer een oproep gedaan. Wij nodigen een ieder van harte uit om dan opnieuw mee te doen.

Via het Landschapsfonds stelt K3Delta jaarlijks een bedrag van € 10.000,- ter beschikking voor particulieren, verenigingen, stichtingen en andere initiatieven uit de gemeente Neder-Betuwe voor de aanleg van nieuwe landschapselementen in de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuk wandelpad, de aanplant van bomen en struiken of recreatieve voorzieningen zoals bankjes en vlonders. Ook kan het ingezet worden voor educatie of beleving van ons landschap.