Wie wil mee testen? Onze nieuwe website Kernpunten

Begin volgend jaar gaat de nieuwe website ‘Kernpunten Neder-Betuwe’ de lucht in. Verbeterd, met meer informatie en gebruiksvriendelijker. Wij zijn nu bezig met de testfase. Dat willen we onder anderen ook doen met inwoners. Wie wil meedoen? Wij zoeken tien inwoners. Iets voor u?

De test met een aantal inwoners is op donderdag 17 januari in het gemeentehuis. Er staan dan computers klaar waarop gedurende twee uren de website van de Kernpunten wordt getest.

U krijgt een paar opdrachten; bijvoorbeeld om informatie op te zoeken over welzijn of zorg; of om een aanvraag in te dienen; enzovoort. Samen met u kijken wij of dit allemaal goed te vinden is, of de informatie duidelijk is en of processen goed verlopen.

Computer met logo Kernpunten

Aanpassen aan ervaringen

De ervaringen van de inwoners die meedoen aan de testdag zijn belangrijk. Wij gebruiken ze om de nieuwe website verder aan te passen voordat deze online gaat.

Opgave en meer informatie

Wilt u meedoen aan de testdag? Geef u voor 7 januari 2019 op bij Monique Braam via e-mail mbraam@nederbetuwe.nl. U kunt haar ook benaderen voor vragen.