Welkom bij informatieavond donderdagavond 13 december: hoe beleeft u de openbare ruimte in uw woonomgeving?

Wat: Informatieavond
Waar: Raadzaal, gemeentehuis Opheusden
Wanneer: 13 december 2018 vanaf 19:30 uur

Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de informatieavond op 13 december.

Wat: Informatieavond
Waar: Raadzaal, gemeentehuis Opheusden
Wanneer: 13 december 2018 vanaf 19:30 uur

Op 13 december 2018 geeft een aantal medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe tijdens een informatieavond graag een toelichting op de zogeheten ‘Integrale Visie op de Openbare Ruimte’, de samenwerking met Avri en een onderzoek onder inwoners naar hun beleving van de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) in december 2017 op voordracht van de Rekenkamer vastgesteld. Hierin staat onze visie over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in Neder-Betuwe.

Openbare ruimte

Wilt u meedenken?

Ook staat in de visie dat de gemeente Neder-Betuwe het belangrijk vindt dat u mee kunt denken. Uw beleving van de openbare ruimte moet sturend worden voor de inrichting, het beheer en onderhoud. Op verschillende manieren verzamelen we informatie over uw beleving van de openbare ruimte. We laten als pilot onder de inwoners van Dodewaard hun beleving meten.

Openbare ruimte

Meer informatie?

Voor vragen of een toelichting kunt u contact opnemen met fysiek@nederbetuwe.nl, of u kunt bellen naar 14 0488 (6 cijfers), vraag naar het secretariaat van fysiek.

Hopelijk mogen we u begroeten bij de informatieavond op 13 december, de koffie staat klaar!

Openbare ruimte