Vrijdag 14 december, 19.30 uur: Vragen en Antwoorden brand Kesteren

***update 19.30 uur brand Kesteren***

Mijn kinderen speelden in de tuin/ zandbak, moet ik mij zorgen maken?

Nee, vaak gaat het om een kleine hoeveelheid stoffen waaraan uw kinderen kort zijn blootgesteld. De kans op gezondheidseffecten, zoals prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten, is erg klein en u hoeft zich dus geen zorgen te maken. Bovendien gaan de klachten voorbij wanneer uw kinderen niet meer aan de rook worden blootgesteld. Maakt u zich ongerust maken vanwege mogelijke klachten, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Wij adviseren u om wel de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Het is verstandig om de speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met warm water en zeep worden verwijderd;
  • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval (KCA) op de milieustraat van AVRI;
  • Grasveldjes, waar gespeeld wordt, kunnen worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval;
  • Ook kunt u bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen door schoon zand.

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is. Omwonenden ontvangen een bericht zodra het afgezette gebied weer is vrijgegeven. Als u van de gemeente hoort dat u zelf de verbrandingsresten en roetdeeltjes mag verwijderen dan kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen opvolgen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

  • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in te leveren als klein chemisch afval (KCA) bij de milieustraat van AVRI;
  • Zichtbare roetdeeltjes op auto's, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep;
  • Gras kan worden gemaaid;
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze een kleine hoeveelheid grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd (zie ook het antwoord op de vorige vraag).

Ik heb tijdens de brand mijn ramen open gehad, wat moet ik doen?

Deze vraag zal specifiek per situatie moeten worden beantwoord, omdat dit afhankelijk zal zijn van welke stoffen tijdens de brand zijn vrijgekomen en de plek waar uw huis staat. De gemeente zal u informeren of u in het gebied woont waar roetdeeltjes zijn neergeslagen. Indien het noodzakelijk is dat een professioneel schoonmaakbedrijf uw huis moet schoonmaken, zult u tot die tijd nog niet uw woning kunnen betreden. Wanneer er een geringe hoeveelheid roet is neergeslagen in uw woning, dan kunt u de oppervlakten schoonmaken met warm water en zeep.

Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?

Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Tot dat moment kunt u uw ramen en deuren beter gesloten houden. U mag nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van rook en roet?

De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden.

Wanneer er specifieke stoffen vrijkomen, kunnen deze op hun beurt weer bepaalde gezondheidseffecten teweeg brengen. Indien er specifieke stoffen vrijkomen waarmee rekening moet worden gehouden (bv astbest of dioxine) zal dit gecommuniceerd worden.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last kriijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van irritatie aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.

Wat zijn de gezondheidsrisico's van brandgeur/ rook?

Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten (waaronder bezorgdheid) veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.

Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?

Het is bekend dat eenmalig een zeer grote hoeveelheid rook inademen kan leiden tot aanhoudende luchtwegproblemen. De mogelijkheid van het ontstaan van een overgevoeligheid van de luchtwegen door blootstelling aan rook is voor Nederland voor het eerst in 2007 gerapporteerd door GGD Fryslân in samenwerking met GGD Groningen, na de brand bij chemisch afvalverwerker ATF in Drachten. Tot voor kort werd aangenomen dat een kortdurende herhaalde blootstelling geen blijvende gevolgen heeft. Uit onderzoek bij brandweerpersoneel blijkt dat het anders ligt. Verder neemt bij herhaalde of langdurige blootstelling aana rook waarschijnlijk de kans op longkanker toe. Echter een frequente blootstelling aan rook (meerdere keren per jaar) is voor burgers niet erg waarschijnlijk.