Subsidieplafonds 2019 vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2016 bekend, dat in de vergadering van 27 november 2018 de subsidieplafonds voor het sociaal domein voor het jaar 2019 als volgt zijn vastgesteld.

Overzicht subsidies 3 Decentralisaties 2019

Onderdeel                                      beschikbare budget

Bestaande Wmo budgetten/mantelzorg                    201.395

Bevordering ouderenwerk                                        88.673

Jeugd- en jongerenwerk                                           91.837

Verslavingszorg                                                       34.710

Bevorderen overige gezondheidszorg                      28.784

Totaal                                                                      445.399

Overzicht overige subsidies Sociaal Domein 2019

Onderdeel                                     beschikbare budget

Integraal Veiligheidsbeleid, Jeugd en overlast          47.670

Bevordering sportdeelname                                     7.773

Sportcomplexen                                                       141.083

Projectsubsidies ‘meer bewegen door jong en oud’  25.000

Bevordering actieve kunstzinnige vorming              27.700

Bevordering muziekonderwijs                                 8.889

Bevordering Sociaal Cultureel Werk                        19.142

Peuterwerk/ VVE                                                     295.481

Bevordering instandhouding bibliotheken                354.333

Totaal                                                                      927.071

Totale subsidiebudget 2019                             1.372.470