Nieuwe manier van restafval aanbieden start op 1 juli 2019

met als doel het restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken

Volgend jaar op 1 juli start de nieuwe manier van afval aanbieden in Rivierenland met als doel het restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken. De meeste inwoners brengen vanaf dat moment hun restafval naar ondergrondse containers. Tot die datum kunt u het restafval op dezelfde manier aanbieden als u tot nu toe gewend bent.

Eigenlijk zou de nieuwe manier van afval aanbieden op 1 januari 2019 starten. Dat gaat niet door omdat de aannemer meer onvoorziene liggingen van kabels en leidingen tegen komt dan waar op gerekend is. Daarnaast worden inmiddels 70 containers extra geplaatst als gevolg van wensen van inwoners en gemeenten. Dat kost tijd. Daarom heeft Avri in overleg met de aannemer nieuwe planningen gemaakt en op basis daarvan besloot het Dagelijks Bestuur van Avri op 3 december om op 1 juli te starten met het nieuwe afvalbeleid. Blik kan vanaf 1 juli volgend jaar in de glasbak en ook de containers voor plastic verpakkingen en drinkpakken worden dan in gebruik genomen.

Geen risico's nemen

Joost Reus, voorzitter van het Dagelijks Bestuur: "We nemen nu extra tijd om alles klaar te maken. Januari en februari zijn risicomaanden omdat het kan gaan vriezen. Daar houden wij rekening mee, en ook met bijvoorbeeld kwelwater (grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt) dat op sommige plaatsen kan opspelen. De aannemer onderzoekt bij elke containerplek de exacte ligging van kabels en leidingen om te voorkomen dat deze tijdens het graafwerk worden beschadigd. Deze werkwijze kost tijd, maar is absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van inwoners en medewerkers."

Afvalstoffenheffing

Op 20 december komt het Algemeen Bestuur bij elkaar. Dan beslist het bestuur over de nieuwe tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2019.