Neder-Betuwse vrijwilliger het cement in de samenleving. Hoe sterk is dit cement?

De gemeente is online een onderzoek gestart om te kijken of vrijwilligers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terecht kunnen. Ook willen we graag weten of vrijwilligers zich voldoende gewaardeerd voelen en vragen wij hen waar verbetering mogelijk is.

Het werk van vrijwilligers is van grote betekenis in het dagelijks leven. Wij zien de kracht ervan en de preventieve werking die van vrijwilligerswerk uitgaat. Vrijwilligerswerk verbindt mensen onderling en versterkt zorg en ondersteuning. Vrijwilligerswerk is er op veel manieren. Voor zorg en ondersteuning van een kwetsbare mede-inwoner. Voor de begeleiding van activiteiten. Of voor het goed draaiend houden van een vereniging.

Volwaardige plek in de samenleving

Wij zien echter wel de druk toenemen op de vrijwilligers. Terwijl vrijwillige inzet, in welke vorm dan ook, vraagt om een volwaardige plek in de samenleving met aandacht voor kwaliteit, ondersteuning en waardering.

Online onderzoek

De gemeente is online een onderzoek gestart om te kijken of vrijwilligers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terecht kunnen. Ook willen we graag weten of vrijwilligers zich voldoende gewaardeerd voelen en vragen wij hen waar verbetering mogelijk is.

Vul de enquête via de link www.onderzoek-neder-betuwe.nl in en praat mee!

Uitgelicht