Mediatraining voor bewonersinitiatieven

De training is voor initiatiefnemers in Buren of Neder-Betuwe en verder voor iedereen die in Tiel of omliggende gemeenten woont.

Inwoners die betrokken zijn bij of plannen hebben voor een initiatief dat de leefbaarheid van  buurt of dorp verbetert, kunnen zich aanmelden voor de mediatraining ‘Mijn persbericht in de krant’. De training beslaat twee avonden. Deelname is gratis, maar verplicht wel tot het schrijven van een persbericht. De training is voor initiatiefnemers in Buren of Neder-Betuwe en verder voor iedereen die in Tiel of omliggende gemeenten woont. Trainer is de ervaren journalist André van der Vlerk.

De eerste sessie is op 12 december in Tiel van 19.30 tot 22.00 uur. De locatie is nog niet bekend. De tweede module wordt op een nader te bepalen datum eind januari, begin februari ingepland. Deelnemers krijgen naast de twee trainingsavonden ook begeleiding via e-mail. Aanmelden voor de training kan door een mail te sturen naar aanmelden@spectrumelan.nl onder vermelding van: ‘Mediatraining Tiel’, naam en bewonersinitiatief. Meer informatie over de training is te vinden op www.spectrumelan.nl/trainingen. Bewoners met een initiatief die een dergelijke training graag willen volgen, maar op 12 december verhinderd zijn, kunnen contact opnemen met Welzijn Rivierstroom via info@welzijnrivierstroom.nl of 0344-602337.