Integrale veiligheidscontrole horeca in Neder-Betuwe

Gehouden op 4 december

Gemeente Neder-Betuwe heeft op 4 december in samenwerking met brandweer en politie, omgevingsdienst en sociale recherche, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Liander, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Belastingdienst een integrale veiligheidscontrole  horeca gehouden in Neder-Betuwe. Doel van de controle was om te kijken of de regels van (brand)veiligheid worden nageleefd en of werk- en eventuele woonomstandigheden van medewerkers in orde zijn.

Bij de controle is onder meer gekeken naar de veiligheid van voedingsmiddelen, het alcohol- en rookbeleid, de brandveiligheid, de arbeidsomstandigheden en of er sprake is van illegale bewoning. Ook de naleving van overige wetten en regels is gecontroleerd door de verschillende toezichthoudende instanties die vervolgens nader onderzoek doen naar geconstateerde overtredingen. Indien nodig worden gepaste maatregelen genomen.

Burgemeester Jan Kottelenberg is tevreden over de actie. “Wij gaan vaker dergelijke preventieve controles uitvoeren. Want het komt de leefbaarheid en de veiligheid in onze dorpen ten goede; iedereen is daarbij gebaat: de inwoners, de werknemers en de werkgevers.”

Een van de beleidsdoelen van gemeente Neder-Betuwe is om de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente te vergroten. Integrale veiligheidscontrole is een van de instrumenten om dat te bereiken.