Enquête over mantelzorg, zorg in de toekomst; zorgen op dit moment

Gemeente Neder-Betuwe heeft inwoners huis aan huis uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek om te kijken of mantelzorgers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terecht kunnen. Ook willen we graag weten of mantelzorgers zich voldoende gewaardeerd voelen en waar verbetering mogelijk is.

Je bent het, je wordt het. Of je hebt straks zelf een mantelzorger nodig. Eigenlijk krijgt iedereen vroeg of laat met mantelzorg te maken. Mantelzorgers realiseren zich vaak pas na jaren dat ze mantelzorger zijn. Soms zijn ze dan al zo opgegaan in de zorg voor een ander dat het water hen tot aan de lippen staat.

Bewustwording

Bewustwording van het feit dat je mantelzorger bent is een eerste vereiste is om het aantal overbelaste mantelzorgers terug te dringen. Maar bewustwording begint niet op de eerste dag dat je gaat zorgen, maar al jaren daarvoor. Waar kun je terecht als ondersteuning noodzakelijk is om even ‘lucht’ te krijgen? Waar kun je terecht als het water je tot aan de lippen staat en er direct iets geregeld moet worden om jouw zorg voor iemand anders (tijdelijk) op te vangen? Is het bekend of nog niet? Wij willen het graag weten.

Vul de enquête via de link www.onderzoek-neder-betuwe.nl in en praat mee!