‘Eigen risico’ ziektekosten al helemaal betaald? Misschien hebt u recht op een tegemoetkoming; vraag het aan.

Als u het eigen risico in twee achtereenvolgende kalenderjaren hebt verbruikt, dan hebt u misschien recht om dit bedrag helemaal of gedeeltelijk terug te krijgen.

Het terugkrijgen van een gedeelte of het hele bedrag voor het eigen risico heet ‘Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten’. U kunt tot € 385,- tegemoetkoming per kalenderjaar aanvragen:

  • als u een chronische ziekte of een handicap hebt;
  • als u een inkomen hebt tot 140% van de voor u geldende bijstandsnorm; ATTENTIE: u hoeft niet per se bijstand te ontvangen; ook als u werkt kunt u in aanmerking komen;
  • als u het eigen risico twee achtereenvolgende jaren hebt verbruikt;
  • als uw spaargeld niet meer bedraagt dan € 6.020,-- als u alleenstaand bent; of niet meer dan € 12.040,-- als u alleenstaande ouder bent of gehuwd; een gespaard bedrag voor uitvaartkosten tellen we (tot bepaalde hoogte) niet mee.

Voldoet u aan bovenstaande punten, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van het eigen risico.

Zo vraagt u de tegemoetkoming aan

Bij de Kernpunten kunt u naar het aanvraagformulier hiervoor vragen. Dat kan via telefoon: 0488-449992 van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Of verkrijgbaar tijdens het inloopspreekuur in:

  • Dodewaard, De Steegakker, op maandag van 9.00–11.00 uur
  • Opheusden, De Reigerhof, op dinsdag van 9.00–11.00 uur
  • Opheusden, gemeentehuis, op donderdag van 17.00–19.30 uur
  • Ochten, Elim (per 2 januari in Het Dorpshuis) op woensdag van 9.00–11.00 uur
  • Kesteren, Ons Dorpshuis op woensdagmiddag 14.00–16.00 uur

Hoeveel kunt u ontvangen?

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en of u alleenstaand of bijvoorbeeld gehuwd bent; het kan variëren van € 185,- tot € 385,-. Zoals hierboven al is aangegeven: u hoeft niet per se bijstand te ontvangen; ook als u werkt gelden deze regels en kunt u voor een bijdrage in aanmerking komen.