College-informatieavond donderdag 13 december

in de oude trouwzaal en de raadzaal in het gemeentehuis

Oude trouwzaal

  • 19.30 uur: Avri Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) geeft presentatie over werkzaamheden 2018 waarbij gekeken wordt of is voldaan aan de met elkaar afgesproken kwaliteitseisen in de openbare ruimte. Ook wordt ingegaan hoe Avri proactief acteert op omstandigheden, bijvoorbeeld in relatie tot het weer.
  • 20.00 uur: Integrale Visie Openbare Ruimte: De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is in december 2017 op voordracht van de rekenkamercommissie door de gemeenteraad vastgesteld. IVOR stelt dat inwoners meer en meer betrokken worden bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De gebruiker (inwoner) ziet de openbare ruimte als één geheel en maakt daarbij geen onderscheid tussen gemeentelijke sectoren en/of afdelingen. IVOR betekent voor ons dat wij op een andere manier zijn gaan werken en denken, waarbij wij werkzaamheden integraal benaderen en laten uitvoeren. Hiervoor willen wij onze doelen en ambities voor onze inwoners ook op een andere manier formuleren, zodat iedereen ze begrijpt en kan toepassen. Dit doen we door middel van de IVOR.
  • 20.45 uur: Belevingsschouw: Vanuit deze visie is het belangrijk dat inwoners participeren bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners willen dat de openbare ruimte zoveel mogelijk is afgestemd op hun wensen en dat ze zich prettig voelen. De beleving moet daarom sturend worden voor de inrichting, het beheer en onderhoud (proactief handelen in plaats van reactief op meldingen reageren). We laten als pilot de beleving van de fysieke openbare ruimte meten onder de inwoners van de kern Dodewaard. Bij deze belevingsschouw worden wij ondersteund door twee afstudeerders vanuit BTL.
  • 21.15 uur: Openbare verlichting: In 2016 is de vervanging van een gedeelte van de openbare verlichting innovatieve aanbesteding. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd. Op 13 december geven wij een evaluatie en ervaringen van de uitgevoerde werkzaamheden. Hierna willen wij u meenemen in de huidige stand van het areaal en een doorkijk geven naar de toekomst van het areaal.

Raadzaal

  • 20.15 uur: Nadere kennismaking GGD. Directeur Moniek Pieters van de GGD schetst wat de GGD. Dit doet zij samen met de gezondheidsmakelaar, de gezonde schooladviseur en medewerkers op het gebied van Jeugdgezondheidszorg, Veilig thuis, WMO-toezicht, Bijzondere zorg en het interventieteam. Tijdens deze avond is er ruime gelegenheid om vragen aan hen te stellen.