Briljanten huwelijksjubileum voor echtpaar M. van de Sluis-Tijssen uit Kesteren

op 30 december 2018

Op zondag 30 december 2018 was het vijfenzestig jaar geleden dat de heer M. van de Sluis (Marinus) en mevrouw M. van de Sluis-Tijssen (Lien) uit Kesteren trouwden in de gemeente Kesteren. Een dag later bracht burgemeester Jan Kottelenberg namens de gemeente het briljanten bruidspaar felicitaties en bloemen.

Echtpaar Van de Sluis

Het bruidspaar kreeg eveneens schriftelijke gelukwensen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en van de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje.

De heer Van de Sluis zag 87 jaar geleden het levenslicht in de gemeente Kesteren, waar ook mevrouw Van de Sluis 84 jaar geleden ter wereld kwam.

Echtpaar Van de Sluis is gemeente-vast: zij hebben eerst in Opheusden op drie verschillende adressen gewoond. Daarna zijn zij verhuisd naar Kesteren, waar zij ook nog twee keer verhuisden. De laatste keer was naar de aanleunwoning van de Schenkhof. Echtpaar Van de Sluis kreeg 1 kind, 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

Marinus van de Sluis heeft in zijn werkzame leven van alles gedaan. Zo is hij onder andere zelfstandig fruitteler geweest en is daarna gaan werken bij Van Soest Koel- en vriesbedrijf. Lien van de Sluis hielp jaren mee in de fruitteelt, terwijl zij ook voor het gezin zorgde.

Met een etentje met naaste familie staat echtpaar Van de Sluis stil bij hun briljanten huwelijksjubileum.

Echtpaar Van de Sluis
Foto's door 3JetFotografie Ochten