Afvalstoffenheffing Rivierenland 2019 definitief vastgesteld

Vasttarief € 169, variabel tarief € 1 per 30 liter restafval

Logo Avri

Het Algemeen Bestuur van Avri, gevormd door de wethouders uit de tien Avri-gemeenten, stelde op 20 december 2018 de afvalstoffenheffing 2019 ongewijzigd vast. Het vaste tarief blijft € 169,-- per huisaansluiting zoals het bestuur in oktober al had besloten. Het variabele tarief is € 1,-- per 30 liter restafval. Het variabele tarief voor 140- en 240-liter huiscontainers voor restafval en voor de bestaande ondergrondse restafvalcontainers (60 liter) wordt naar rato berekend. Flatbewoners die hun gft-afval niet kunnen scheiden behouden hun 20% korting.

Inwoners hebben invloed

Inwoners hebben zelf invloed op de totale heffing die zij betalen. Hoe minder restafval inwoners overhouden door afval goed te scheiden, hoe goedkoper het voor hen wordt. Minder afval verbranden betekent óók een schonere lucht en dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Hiermee helpen wij mee de aarde te sparen voor huidige en toekomstige generaties.

Rivierenland goed bezig

In Rivierenland is men al goed bezig met het scheiden van afval. Van 120 kg vorig jaar, staat de teller nu op ongeveer 110 kg restafval per persoon. Om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden haalt Avri het restafval van de meeste inwoners vanaf 1 juli 2019 via ondergrondse containers op. Het is bewezen dat inwoners hierdoor hun afval beter scheiden en dat zij nog maar weinig restafval over houden. Het doel is 75 kg restafval per persoon. De verwachting is dat dit in Rivierenland ruimschoots wordt gehaald.

Uitgelicht