Afspraken over 20% nieuwbouw huurwoningen, passende huren en aandacht voor specifieke doelgroepen

Prestatieafspraken voor 2019

Prestatieafspraken
Directeur Johan Heesen van Stichting Woningbeheer Betuwe. wethouder Nees van Wolfswinkel van Neder-Betuwe en Wim van Kuilenburg van Huurdersvereniging Lingewaarden hebben hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor het jaar 2019.

De partijen hebben afgesproken dat zo’n 20% van alle nieuwbouw in de gemeente als sociale huurwoning wordt gebouwd. Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Dit afgesproken aantal huurwoningen moet er écht komen want er is zoveel vraag naar. Wij maken hierover heldere afspraken met de ontwikkelaars van nieuwbouwplannen en zien er nauwlettend op toe dat ze er ook komen.” De komende twee jaar worden naar verwachting ruim 60 sociale huurwoningen gebouwd. Tegelijkertijd wil Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) elk jaar 25 huurwoningen verkopen om het bezit te vernieuwen. Dat betekent dat het aantal sociale huurwoningen de komende twee jaar netto met circa 10 toeneemt.

De huren blijven op een redelijk niveau

De SWB houdt zich aan de verplichting om woningzoekenden ‘passend’ te huisvesten. De heer Van Kuilenburg van Huurdersvereniging Lingewaarden: “Het is belangrijk dat de maandelijkse huur goed in de pas loopt met het maandelijkse inkomen van mensen.“ Soms betekent het, dat een lagere huur wordt gevraagd dan de woning volgens de normen zou moeten opbrengen.

Aandacht voor specifieke doelgroepen

De druk op de sociale huursector neemt toe. Directeur Johan Heesen van SWB: “Wij hebben niet alleen te maken met reguliere woningzoekenden, er moeten ook huizen zijn voor mensen die urgent onderdak nodig hebben, voor  vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, voor mensen die vanuit een instelling instromen naar een woning.” In 2019 werken de drie partijen hiervoor plannen uit.

Duurzame huizen

SWB werkt al jaren aan het verduurzamen van haar woningvoorraad. De afspraak is dat in 2021 de gemiddelde energie-index 1,4 bedraagt. Dit komt overeen met wat we kennen als energielabel B. Het nieuwe Klimaatakkoord vraagt echter om verdergaande maatregelen. Hoe deze maatregelen er voor de sociale huursector uit gaan zien en welke consequenties dit voor de huurders heeft, het is een onderwerp voor op de agenda in 2019 van SWB, huurdersvereniging en gemeente.

Leefbaarheid

In 2019 investeert SWB opnieuw € 60.000 in leefbaarheid, onder andere voor buurtbemiddeling, hulp bij het oplossen van schulden en maatregelen in de woonomgeving. Ook worden nieuwe afspraken gemaakt om grote huurachterstanden en daarmee huisuitzetting te voorkomen.