Kom naar de groene spreekuren in Neder-Betuwe!

Ideeën voor een groene buurt?

Heeft u een idee om de buurt groener te maken door het planten van nieuwe bomen of een plantenvak bloeiend in te richten? Bent u geïnspireerd door mooie verhalen over tiny forests, idylles en bijenlinten? Zou u, samen met buurtbewoners, de openbare ruimte willen verfraaien met speelse zitelementen, glastegels in de stoep of een info picknicktafel? Dan nodigt de gemeente Neder-Betuwe u van harte uit om binnen te lopen bij een van de groene spreekuren op 5, 11 of 13 september 2018.

De gemeente Neder-Betuwe organiseert ook dit jaar weer groene inloopspreekuren. Op 5, 11 en 13 staan adviseurs klaar om vragen van groene initiatiefnemers te beantwoorden. Wilt u een idee voorleggen of geadviseerd worden hoe een idee voor de vergroening of verfraaiing van de straat op te pakken? Kom dan langs bij een van de groene spreekuren.

Groene inloopspreekuren

Groene initiatiefnemers zetten groene ideeën om in concrete plannen

In de eerste helft van september organiseert de gemeente Neder-Betuwe een aantal groene inloopspreekuren. Initiatiefnemers kunnen tijdens een van de spreekuren vragen stellen aan adviseurs over hoe de groene ideeën om te zetten in concrete plannen. Dat kunnen vragen zijn over het mobiliseren van buurtbewoners bij het meedenken en meedoen met de plannen. Een groenexpert denkt mee over de concrete invulling van de plannen; welke beplanting of type straatmeubilair is passend? Initiatiefnemers met vragen worden van harte uitgenodigd om binnen te lopen en hun vraag voor te leggen.

Budget voor groene bewonersparticipatie

De gemeente Neder-Betuwe maakt werk van groene bewonersparticipatie en stelt budget beschikbaar voor initiatieven in het openbaar groen en de openbare ruimte. De initiatieven kunnen variëren van de herinrichting van een plantsoen, een speelboom, boombankje, bijenlint, insectenhotel, moestuinbak tot wilgentenen schutting, hanging baskets etc. In ruil voor actieve betrokkenheid van bewoners bij de vergroening van de openbare ruimte, stelt de gemeente budget beschikbaar voor de beplanting, natuurlijke elementen of groen straatmeubilair.

De afgelopen jaren hebben bewoners van Neder-Betuwe al veel mooie initiatieven genomen.

Groene inloopspreekuren

Inlopen bij de spreekuren

Bewoners die rondlopen met plannen voor de vergroening of verfraaiing van de straat of buurt worden van harte uitgenodigd hun plannen voor te leggen tijdens een van de volgende spreekuren:

  • 5 september; 17.30 – 19.30, Dorpshuis Hoge Hof, Echteld
  • 11 september; 17.30 – 18.30, Dorpshuis Dodewaard
  • 11 september; 19.00 – 20.00, Dorpshuis Ochten
  • 13 september; 17.30 – 18.30, gemeentehuis Neder-Betuwe, Opheusden
  • 13 september; 19.00 – 20.00, Ons Dorpshuis Kesteren

U hoeft zich niet aan te melden. Heeft u een vraag over de groene inloopspreekuren? Stuur dan een mail naar nheijden@nederbetuwe.nl.