Herkennen en bespreken van laaggeletterdheid

tijdens de workshop op maandag 3 september van 9.30-11.30 uur in Lienden.

Wat doe je als je als vrijwilliger ziet of het vermoeden krijgt dat iemand niet goed kan lezen en schrijven? Wat is dat eigenlijk ‘laaggeletterdheid’? Hoe herken je het? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat zijn de mogelijkheden?

Deze en andere vragen komen in de Week van de Alfabetisering aan bod in een workshop voor vrijwilligers die in aanraking komen met mensen die mogelijk laaggeletterd zijn. Of misschien zijn het wel mensen die moeite hebben met rekenen of die digitale vaardigheden missen. Omdat dat allemaal zaken zijn die essentieel zijn om te kunnen functioneren in onze samenleving, wil Welzijn Rivierstroom daar in de Week van de Alfabetisering in september aandacht aan besteden. De workshop is speciaal voor vrijwilligers omdat zij vaak in situaties terecht komen waar het gemis aan dit soort belangrijke basisvaardigheden zichtbaar wordt.

Niets is zo krachtig als het verhaal van een ervaringsdeskundige: iemand die zelf niet goed kon lezen en schrijven en dat – op latere leeftijd – alsnog heeft kunnen leren. Zo’n taalambassadeur zal aanwezig zijn tijdens de workshop en het verhaal van haar eigen leven vertellen.

De workshop is op maandag 3 september van 9.30-11.30 uur in Lienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie en aanmelding via emial: info@welzijnrivierstroom.nl of telefoon: 0344-602337.