Doe mee met ‘Bomen met Betekenis’ langs rivier de Waal

Bijzondere bomen en verhalen van bijzondere bomen langs de Waal. Helpt u mee om ze in kaart te brengen?

Kleine of grote of monumentale bomen die het landschap en de geschiedenis van de Waal mede kleur geven.

‘Bomen met betekenis’ is een project van stichting Onze Waal en richt zich op de bomen die in de uiterwaarden van de rivier staan. Van Slot Loevestein tot Fort Pannerden brengen Robert Ceelen en Lex Roeleveld van de stichting Heg & Landschap bijzondere bomen digitaal in kaart, beschrijven zij de kenmerken en maken foto’s.

Bomen met betekenis

Verhalen over Bomen met Betekenis

Een tweede onderdeel van het project is het optekenen van verhalen over bomen waaraan persoonlijke of historische belevenissen en ervaringen verbonden zijn. In bijzondere gevallen kunnen dat ook verdwenen bomen zijn, maar waaraan buurtbewoners nog levende herinneringen hebben of nog in lokale verhalen voortleven.

Planten van Bomen met Betekenis

Tot slot is er het plan om op een tiental plaatsen een boom planten. Dat kan zijn op een plaats waar een markante boom verdwenen is, ter herinnering aan een bijzonder voorval of om een bijzondere plek te markeren. De inventarisatie, het optekenen van de verhalen en het planten dienen dit jaar uitgevoerd te worden.

Doe mee

Mogelijk kent u markante bomen, verdwenen monumentale bomen en gebeurtenissen en verhalen over bomen in de Waaluiterwaarden of daar dicht bij. Vandaar deze oproep. Wie of welke organisatie kent een boom - persoonlijk of via verhalen in het dorp - die bijzonder is, waar u of anderen een verhaal over kunnen vertellen? Hetzelfde geldt voor de bomen die we willen planten. Wie heeft er een voorstel voor plaats met een verhaal waar we in de uiterwaarden, of daar dicht bij, een boom kunnen planten? Wij gaan dan uitzoeken of het kan en mag, maar eerst willen we heel graag uw ideeën ontvangen en deze samen uitwerken.

Contactpersoon

Lex Roeleveld, 06-20522488 of Robert Ceelen, 06-53505684 of info@hegenlandschap.nl.