Wethouders en nieuwe raadsleden geïnstalleerd

tijdens raadsvergadering van 26 april 2018

Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2018 zijn de wethouders van Neder-Betuwe verkozen en geïnstalleerd.

De nieuwe wethouders met in het midden de burgemeester

Vanaf links: wethouder Hans Keuken (SGP), wethouder Herma van Dijkhuizen (CDA), burgemeester Jan Kottelenberg, wethouder Nees van Wolfswinkel (SGP) en wethouder Stefan van Someren (VVD).

Vanwege deze benoemingen tot wethouder kwamen er weer plaatsen vrij in de gemeenteraad. Deze zijn ingenomen door (op de foto vanaf links) de heren M. Jonkers (SGP), G. Roseboom (SGP), N. van Andel (VVD) en G.G. van der Lugt (CDA).

Tijdens de raadsvergadering werden zij eveneens geïnstalleerd.

Nieuwe raadsleden worden ge?nstalleerd. Links de burgemeester.

 

Zo ziet de nieuwe raad en het college er nu uit:

Gemeenteraad en college, periode 2018-2022

Vooraan gehurkt: M. Jonkers (SGP), W. Keuken (SGP), K. van Hattum (CU), G. van Leeuwen (SGP), G. van der Lugt (CDA) en G. Meijering (SGP)
Vooraan staand: G. den Hartog (PvdA), J. Woldberg (PvdA), A. Mathijssen (PvdA), E. de Bruine (Gemeentebelangen), R. Berends (Gemeentebelangen), J. Kottelenberg (burgemeester), M. Gunther (Gemeentebelangen), D. Waasdorp (SGP), P. van Essen (VVD), H. van Dijkhuizen (wethouder), N. van Wolfswinkel (wethouder) en E. van der Neut (griffier)
Achteraan G. Stam (gemeentesecretaris), E. Arends (SGP), N. van Andel (VVD), S. van Someren (wethouder), G. Roseboom (SGP), J. Eerbeek (SGP), H. Keuken (wethouder) en M. Hommerson (CDA)