Uitreiking versierselen Koninklijke Onderscheiding aan zeven inwoners Neder-Betuwe

tijdens de Lintjesregen, op donderdag 26 april

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd om aan zeven inwoners van de gemeente Neder-Betuwe een Koninklijke Onderscheiding te verlenen.

Tijdens de Lintjesregen, op donderdag 26 april reikte burgemeester A.J. Kottelenberg van Neder-Betuwe aan zes van hen de versierselen uit die behoren bij de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in de raadszaal die om 10.00 uur begon met ontvangst waarna om 10.30 uur de uitreiking plaatsvond. Lees hier de toespraak van burgemeester Kottelenberg.

Een inwoner van Dodewaard ontving de versierelen in de gemeente Overbetuwe.

Groepsfoto
Op het bordes van het gemeentehuis in Opheusden na de uitreiking
Vooraan: mevrouw en mijnheer Van der Voet, mevrouw en mijnheer Van Beusichem
Midden: mijnheer en mevrouw Van Dam, mevrouw en mijnheer Meijer, mevrouw en mijnheer De Vree
Achteraan: de heer en mevrouw Vermeer en burgemeester Kottelenberg

(foto's: Ellen Jansen)

De decorandi en hun verdiensten

Mevrouw P.M. (Nel) van Beusichem-van de Kraats uit Ochten

Mevrouw Van Beusichem (71) ontvangt de onderscheiding voor haar vrijwillige inzet gedurende ruim 30 jaar voor het kerkenwerk binnen de Nederlandse Hervormde Kerk/PKN in Ochten en voor ruim 13 jaar inzet voor  de cliëntenraad Elim/Appelenburg en het ouderenwerk in Ochten. In het verleden was zij langdurig een actieve vrijwilliger op school.

Mevrouw Van Beusichem

Mevrouw Van Beusichem

 

Mevrouw W. (Willemien) de Vree-van Ommeren  uit Dodewaard

Mevrouw De Vree (50) ontvangt de onderscheiding voor haar inzet gedurende ruim 11 jaar voor Stichting De Samaritaan (Actie4Kids), ruim 10 jaar voor Stichting Vluchtelingenwerk, 8 jaar voor de door haar opgerichte stichting ‘Hope for All’ voor ondersteuning van projecten en scholen in Oeganda. In het verleden zette zij zich 22 jaar in voor de Vakantiebijbelweek binnen de kerkelijke gemeente Hien-Dodewaard, was zij 10 jaar vrijwilliger bij De Herberg in Oosterbeek en 10 jaar gastgezin voor Europa Kinderhulp.

Mevrouw De Vree

Mevrouw De Vree

 

De heer J. (Johan) van Dam uit Opheusden

De heer Van Dam (80) ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet gedurende 52 jaar voor de EHBO-vereniging Opheusden waarbij hij onder meer ook les gaf, contributie inde en actief was bij evenementen. Sinds 12 jaar is hij vrijwilliger en chauffeur voor zorginstelling De Schutse Kesteren. Hij was 45 jaar een betrokken koster in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden.

De heer Van Dam

De heer Van Dam

 

De heer A.E. (Bert) van der Voet uit Ochten

De heer Van der Voet (79) ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet voor het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, waarvan hij sinds 1991 secretaris is en dat als doel heeft om het molenaarsvak te professionaliseren en te behouden door onder meer molenaars op te leiden. Ruim 30 jaar was hij molenaar van de ‘Op Hoop van Zegen’ in Ingen. Hij is verder 26 jaar lid van zangvereniging De Cornecanters uit Ingen waarvan 20 jaar bestuurslid, eerst secretaris en later voorzitter.

De heer Van der Voet

De heer Van der Voet

 

De heer J. (Jaap) Vermeer uit Opheusden

De heer Vermeer (73) ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet voor politiek, onderwijs en kerk. Hij was 39 jaar bestuurslid van de kiesvereniging SGP te Opheusden, 24 jaar bestuurslid en secretaris van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag, 5 jaar bestuurslid bij de landelijke organisatie Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag, 31 jaar coördinator stichting Mbuma-zendingOpheusden, 13 jaar diaken in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden en ook een aantal jaren penningmeester. Hij is sinds ruim 13 jaar mederedacteur van het kerkblad.

De heer Vermeer

De heer Vermeer

 

De heer H. (Hennie) Meijer uit Opheusden

De heer Meijer (60) ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet gedurende 52 jaar voor Koninklijke Muziekvereniging Kunst & Vriendschap in Opheusden. Naast musiceren bij vele gelegenheden binnen en buiten de gemeente, was hij ook ruim 21 jaar bestuurslid waarvan vele jaren voorzitter. Hij was actief voor  verenigingsgebouw De Notenbalk, organiseert activiteiten zoals het Bevrijdingsconcert 2017 in De Biezenwei Opheusden, zette zich in voor de Blazersbende voor muziek op basisscholen en richtte een orkestje op om in verzorgingshuizen op te treden.

De heer Meijer

De heer Meijer

 

In de gemeente Overbetuwe – in de Grote Kerk in Elst - reikte burgemeester Van Asseldonk op dezelfde dag en omstreeks 10.30 uur de versierselen uit die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ aan

De heer A.J.J. (Adriaan) van Egmond uit Dodewaard

De heer Van Egmond (66) ontvangt deze onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet voor het Elster Mannenkoor waarvan hij secretaris is, voor zijn voorzitterschap van Imkervereniging Oost-Betuwe en zijn activiteiten voor de grootste seniorenvereniging van Nederland, de KBO-PCOB. Hij is ook verbonden aan het Gregoriaans Koor Utrecht en van 1985 tot 1995 was hij bestuurslid van het R.K. Parochieel Zangkoor St. Caecilia.

De heer Van Egmond
Foto Suzan