Raadsvergadering op 26 april met onder meer: coalitieakkoord, benoeming en installatie wethouders, installatie nieuwe raadsleden

om 19.30 uur

Op donderdag 26 april om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Dit is de agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Vaststelling besluitenlijst vorige raadsvergadering

Raadsvergadering

 • Coalitieakkoord 2018-2022
 • Toelichting op proces college-onderhandelingen door de heer J. Pul
  • Toelichting op de inhoud van het coalitieakkoord door raadsleden van de coalitiepartijen
  • Discussie over het coalitieakkoord
 • Benoeming wethouders
 • Beëdiging van de nieuwe wethouders
 • Onderzoek geloofsbrieven en toelating van nieuw benoemde raadsleden
 • Beëdiging nieuwe raadsleden
 • Toespraak voorzitter van de raad
 • Herziene besluitvorming over benoeming vanvertegenwoordigers van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen, burgerraadsleden, plaatsvervangend voorzitter van de raad en commissieleden
 • Beëdiging nieuwe burgerraadsleden

Raadsvergadering

 • Vaststelling lijst ingekomen stukken
 • Vragenhalfuurtje
 • Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 • Verlenging accountant voor het boekjaar 2018
 • Bestemmingsplan ‘Parapluregeling Parkeren’

Van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. U kunt deze ook thuis volgen via de live-verbinding.

Kijk voor de volledige agenda en bijbehorende documenten elders op onze website.