Nieuwe aansluiting Echteld op N323 op 25 mei gereed

Vanaf 16 april t/m 25 mei is de Voorstraat in Echteld afgesloten voor de afbouwwerkzaamheden en zal het verkeer worden omgeleid.

De nieuwe aansluiting Echteld op de N323 is op 25 mei gereed. Sweco werkt in samenwerking met aannemer Verhoeven de komende weken aan de afrondende werkzaamheden. Wethouder Hans Keuken is verheugd over de samenwerking en de nieuwe aansluiting. ”De samenwerking met de betrokken partners was vanaf de start in 2016 uitstekend. Volgens de planning van 2016 zouden in 2018 alle werkzaamheden afgerond worden.”

Er is wekelijks overleg met name met de provincie Gelderland om de aansluiting Echteld op de N323 goed op elkaar af te stemmen. Op de op- en afrit Echteld worden nieuwe bomen in de berm aangeplant en het talud wordt ingezaaid.

Nieuwe aansluiting

Feestelijke opening

De aansluiting Echteld zal op 25 mei gereed zijn en opengesteld worden. Daarna zullen er nog wat afrondende werkzaamheden zijn. Over een feestelijke opening van de nieuwe aansluiting wordt nog nagedacht door de betrokken partijen.

Voorstraat in Echteld van 16 april t/m 25 mei afgesloten

Vanaf 16 april t/m 25 mei is de Voorstraat in Echteld afgesloten voor de afbouwwerkzaamheden en zal het verkeer worden omgeleid. De hulpdiensten zijn hier al over geïnformeerd.

De gemeente Neder-Betuwe is in de zomer van 2016 gestart met het maken van de nieuwe aansluiting van Echteld op de N323, heeft fietspaden langs de Voorstraat en de Meersteeg gelegd en de carpoolplaats Echteld uitgebreid. Sweco Nederland heeft in samenwerking met onderaannemer Verhoeven de werkzaamheden aansluiting N323 uitgevoerd (het groot onderhoud N323 en de rotonde zijn door andere partijen uitgevoerd).