Informatieavond over hoe je meer vlinders en bijen in onze omgeving krijgt

Dinsdag 17 april, 20.00u, Ons Dorpshuis Kesteren

In opdracht van gemeente Neder-Betuwe houdt Stichting Landschapsbeheer Gelderland op dinsdag 17 april om 20.00 uur een informatie- en inspiratieavond in Ons Dorpshuis aan de Nedereindsestraat 27a in Kesteren. Erfeigenaren kunnen hier meer te weten komen over erfbeplanting die meer wilde bijen, vlinders en andere insecten aanlokt. Voor de broodnodige bestuiving. Wethouder Herman Gerritsen van Neder-Betuwe, die de avond opent, benadrukt: “Insecten zorgen voor de nodige bestuiving dus is een variatie aan bloeiende beplanting erg belangrijk om ze dit belangrijke werk te laten doen. Ik roep iedereen op om een handje te helpen.” Tijdens de informatieavond (inloop vanaf 19.45 uur) hoort u de voorwaarden om mee te kunnen doen. U kunt zich tijdens de informatieavond meteen aanmelden.

Vlinder

Advies aan grondeigenaren

Naast informatie en advies kunnen grondeigenaren ook in contact komen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer die in overleg een biodiversiteitsplan kan maken. Vanuit het project is aanschaf van beplanting en zaaigoed mogelijk met aantrekkelijke korting. Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt.

Biodiversiteit onder grote druk

Dit project is in het leven geroepen om de biodiversiteit te verbeteren want die is sterk afgenomen, ook in de gemeente Neder-Betuwe. Recent onderzoek naar insecten toont dat aan. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid doordat het landelijke gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting.

Dat bestuivers, waaronder wilde bijen, het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar!

Bij

Meer informatie

Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in Neder-Betuwe en wordt gefinancierd door gemeente Neder-Betuwe en Provincie Gelderland. Het sluit aan op de doelstelling van Bij Bewust Betuwe.

Meer informatie: www.bijbewustbetuwe.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl

Wilt u meedoen met dit project maar bent u niet in de gelegenheid om naar de informatieavond te komen? Neem contact op met Saskia Bemer, s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.