Heeft u elke week een dag(deel) en elke maand een weekend beschikbaar om een jong kind van 0 t/m 4 jaar op te vangen?

Wilt u andere gezinnen ondersteunen?

In de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg, Geldermalsen, Buren, Lingewaal en Neerijnen zoekt Stichting Meeleefgezin gezinnen die als vrijwillig meeleefgezin een jong kind willen opvangen van ouders met psychiatrische problemen. Terwijl een meeleefgezin het kind opvangt, krijgt de eigen ouder(s) de ruimte om tot rust te komen. Daardoor zijn de ouders beter in staat om zelf voor hun eigen kind te zorgen. Het kind blijft thuis wonen en de band met de ouders blijft in stand. Dat is belangrijk voor zijn ontwikkeling.

Een meeleefgezin kan een gezin met kinderen zijn, maar ook senioren, stellen zonder kinderen of alleenstaanden kunnen meeleefgezin worden. Waar het om gaat, is dat het kind een veilig en stabiel tweede ‘thuis’ krijgt. Meeleefgezinnen krijgen een training door professionals van Indigo, die ervaring hebben met ouders met psychiatrische problemen. Een aantal professionals van STMR en GGD ondersteunen de meeleefgezinnen. Informatie kunt u vinden op www.meeleefgezin.nl.

Uitgebreider informeren we u op de informatieavond en we stellen u in de gelegenheid daar al uw vragen te stellen:

  • Woensdag 9 mei 2018, van 20.00 – 21.30 uur, In de Pluk, Geldermalsen (Rijksstraatweg 64)

Belangstellenden kunnen zich nu al opgeven bij STMR: igroeneveld@stmr.nl.

Ouders die in aanmerking willen komen voor de steun van een meeleefgezin kunnen een bericht sturen naar: d.de.koning@indigogelderland.nl

Logo's