Gemeente Neder-Betuwe onderzoekt kwaliteit zorg in 2017

met een vragenlijst in de brievenbus.

Hebt u in 2017 zorg of ondersteuning gehad via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet in de gemeente Neder-Betuwe? Hebt u bijvoorbeeld dagbesteding, een persoonsgebonden budget of ondersteuning bij het huishouden gehad? Of hebt u bijvoorbeeld als ouder een hulpvraag ingediend voor een kind? Dan kunt u deze week een vragenlijst in de bus tegemoet zien. Met behulp van de resultaten wil de gemeente haar dienstverlening in de toekomst verder verbeteren.

Onderzoek om de kwaliteit te verbeteren

Gemeente Neder-Betuwe is benieuwd naar hoe haar inwoners de dienstverlening van het Kernpunt en de zorgleveranciers ervaren en heeft aan het onderzoeksbureau Zorgfocuz gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

U ontvangt deze week een vragenlijst. U kunt de vragenlijst zelf invullen of met hulp van familie of bekenden. De vragenlijst stuurt u zonder postzegel op. Wilt u liever digitaal de vragenlijst beantwoorden? Dat kan ook. U krijgt een unieke code en daarmee kunt u online de vragenlijst invullen.

Vragenlijst voor jeugdigen

Ouders van kinderen jonger dan 16 jaar ontvangen de vragenlijst om in te vullen. Jongeren ouder dan 12 jaar ontvangen zelf de vragenlijst. Het kan zijn dat uw zoon of dochter via de huisarts is doorverwezen naar jeugdzorg, en niet door het Kernpunt bij u in de buurt. Dan blijft de gemeente ook verantwoordelijk voor de zorg. U krijgt dan ook de gelegenheid om deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek is anoniem

De gemeente verstuurt de brieven naar alle inwoners die in 2017 zorg en ondersteuning hebben ontvangen. Het onderzoeksbureau is niet op de hoogte van de namen en adressen van de deelnemers. U vult de vragenlijst in met een code. Zo is niet meer te achterhalen wie welk antwoord heeft gegeven. Wij zijn benieuwd naar uw mening, maar deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente krijgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. De resultaten gebruikt de gemeente om de dienstverlening te verbeteren. De resultaten zullen in de krant worden gepubliceerd zodat iedereen er kennis van kan nemen.