Chillclub zoekt vrijwilligers

De Chillclub zoekt vrijwilligers die de Chillclubavond voor jongeren met een lichte beperking willen ondersteunen.

Deze avonden vinden eens in de drie weken plaats in het dorpshuis in Ochten. De Chillclub zoekt mensen die het leuk vinden om met deze jongeren om te gaan en ze zoveel mogelijk te betrekken bij het organiseren van activiteiten. Het leukste is dat de nieuwe vrijwilligers zelf ook een gezellige en ontspannende avond hebben. Ze hoeven ook niet elke 3 weken aanwezig te zijn. De vrijwilligers worden op afstand ondersteund door beroepskrachten. Inwoners die vrijwilliger willen worden kunnen voor meer informatie terecht bij Thea op 06-53539580 of bij Guusje van Mozaïek Welzijn op 06-20450677. Mailen kan ook naar dechillclub@outlook.com.