Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen ingetrokken

Horen indieners zienswijze gebeurt nu tijdens beeldvormende avond gemeenteraad.

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 14 september 2017 heeft besloten de ‘Verordening Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen gemeente Neder-Betuwe’ in te trekken per 27 september 2017.

De in te trekken verordening regelt dat de raad een hoorcommissie ruimtelijke plannen heeft. De taak van deze commissie is het horen van indieners van een zienswijze in procedures betreffende de totstandkoming van een structuurvisie en totstandkoming/wijziging van een bestemmingsplan - en vervolgens de raad adviseren over welk besluit er op de zienswijzen genomen moet worden.

Voortaan tijdens beeldvormende avond

De raad heeft besloten deze commissie op te heffen en de verordening in te trekken. Het horen van indieners van een zienswijze gebeurt vanaf genoemde datum tijdens de beeldvormende avond van de gemeenteraad.

Uitgelicht