Vaststelling Wijzigingsverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Gemeente Neder-Betuwe 2015

De gemeenteraad van Neder-Betuwe maakt bekend dat hij op 14 september 2017 heeft besloten de ‘Wijzigingsverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Neder-Betuwe 2015’ vast te stellen. Deze wijzigingsverordening treedt in werking per 1 januari 2018.

Door het vaststellen van deze wijzigingsverordening wordt de werkwijze rondom de fractievergoedingen zodanig aangepast dat vanaf 2018 geen jaarlijkse voorschotten meer worden verstrekt. Alleen op basis van declaraties (of offertes) kan geld aan de fracties worden overgemaakt. De maximumbedragen en toetsingscriteria blijven onveranderd.

Inzage

U kunt de wijzigingsverordening op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden. Een digitale versie kunt u opvragen via griffie@nederbetuwe.nl.

Uitgelicht