14 september: Het Beeld en Het Besluit, raadsvergadering

In de raadszaal van het gemeentehuis

19.30 uur: Het Beeld

Discussie met raad, organisaties en inwoners over welke verkeerssituaties moeten worden aangepakt en in welke volgorde. Na deze discussie vindt naar verwachting in december 2017 de besluitvorming door de raad plaats. Achterliggende stukken zijn hier te vinden.

20.45 uur: Het Besluit, raadsvergadering

Onder meer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Opheffing hoorcommissie ruimtelijke plannen
  • Wijzigingsverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015
  • Normen- en toetsingskader accountantscontrole 2017
  • Bestuursrapportage 2017 Werkzaak Rivierenland
  • Vaststelling bestemmingsplan Boveneindsestraat 18, Kesteren
  • Vaststelling bestemmingsplan Lakemondsestraat 5, Opheusden

Lees hier de achterliggende stukken.

Uitgelicht