Wederom positieve economische ontwikkeling in Neder-Betuwe

Uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2016 van de gemeente Neder-Betuwe blijkt dat er in 2016, net zoals in 2015, weer sprake is van economische groei.

Uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2016 van de gemeente Neder-Betuwe blijkt dat er in 2016, net zoals in 2015, weer sprake is van economische groei. Het aantal bedrijven is gegroeid met 81. Ook het aantal arbeidsplaatsen is gegroeid. De werkgelegenheid nam maar liefst toe met 2,9 %, 281 banen. In 2015 groeide het aantal banen ook al met 227. Wethouder Keuken: “Ik ben verheugd met deze structurele groei, zowel voor de ondernemers als voor de gemeente Neder-Betuwe. Wij blijven daarom inzetten op een nauwe samenwerking!”

Hans Keuken

Industrie en detailhandel bieden de meeste banen in Neder-Betuwe

In totaal zijn er nu ruim 2.100 bedrijven in de gemeente. De groei van de werkgelegenheid komt vooral door forse toename van banen in de sectoren Industrie en Detailhandel. Overigens is in vrijwel alle economische sectoren sprake geweest van groei. De sector Industrie levert momenteel de meeste banen; deze groeide met 126 naar ruim 2.000 van de in totaal 10.043 banen in de gemeente Neder-Betuwe. Ook de Detailhandelssector deed het goed. Deze sector groeide in 2016 met 71 banen naar ruim 1.100 banen.

Saillant detail is de constructieve samenwerking tussen scholen en bedrijven in het kader van het project School & Jobs. Leerlingen leggen bedrijfsbezoeken af voor hun loopbaanoriëntatie. Contacten leiden tot meer stageplaatsen.

Groei op vele fronten legt een belangrijke basis

Wethouder Hans Keuken is tevreden met deze ontwikkeling. “Wij kennen vrijwel geen leegstand, ook niet in de winkelkernen. Slechts 2% van alle winkels staat leeg en ook op de bedrijfsterreinen ligt het percentage ruim onder het normale ‘frictie’- leegstandsniveau van 5%.

Ook blijft ons werkloosheidspercentage (5,2%) laag ten opzichte van landelijke, provinciale en regionale cijfers. Wij verwelkomden in 2016  81 nieuwe bedrijven; dat is een goed teken. De investeringsbereidheid en dus het vertrouwen zet door en dat doet mij, na een lange periode van recessie deugd.

Bedrijven nemen versneld investeringsbeslissingen wat zich vertaalt in beduidend meer bouwvergunningen. Kortom, ik kijk de toekomst met vertrouwen tegemoet en zal mij blijven inzetten voor ons bedrijfsleven. Vanuit een onderling vertrouwen en goede samenwerking kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken.“

Uitgelicht