Uitnodiging voor vrijwilligers in Neder-Betuwe die zich bezighouden met 'groen': welkom op 3 november in Huis der Provincie in Arnhem

De provincie Gelderland nodigt u van harte uit voor de Gelderse biodiversiteitsdag op vrijdag 3 november van 09:00 uur - 16:30 uur in het Huis der Provincie, Markt 11 Arnhem.

De provincie Gelderland nodigt u van harte uit voor de Gelderse biodiversiteitsdag op vrijdag 3 november van 09:00 uur - 16:30 uur in het Huis der Provincie, Markt 11 Arnhem.

De Gelderse biodiversiteitsdag is bedoeld voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie, een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met iedereen, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Biodiversiteit

Laat je informeren en inspireren

Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en biedt u lezingen, workshops en films over de bijzondere flora en fauna en het natuurbeheer in Gelderland. Ook is er de mogelijkheid om mee het veld in te gaan tijdens de excursie. Allerlei soortgroepen en Gelderse streken komen aan bod: van vogels en insecten tot vissen en zoogdieren en van het Rivierengebied en de Veluwe tot de Achterhoek.

Bekijk het volledige programma op https://www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-biodiversiteitsdag.html

Aanmelden

Aanmelden kan via het digitale inschrijfformulier op bovengenoemde website van de provincie Gelderland. Bij het aanmelden wordt u gevraagd een keuze te maken uit het aanbod van lezingen en workshops.

Uitgelicht