Rijsimulator laat zien wat drank met je doet

Met deze campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ vraagt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland aandacht voor verkeersveiligheid.

Tijdens de jaarmarkt in Opheusden zette burgemeester Kottelenberg een 3D-bril op en nam plaats in de rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland. Hoewel hij broodnuchter was leek het alsof hij gedronken had en zie dan maar eens je auto op de weg te houden.

Burgemeester in rijsimulator

Met deze campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ vraagt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland aandacht voor verkeersveiligheid. Niet rijden nadat je gedronken hebt, drugs hebt gebruikt of (zware) medicijnen hebt geslikt is vanzelfsprekend! Het is ook goed te organiseren en te doen. Je mag en kan elkaar er op aanspreken.

Alcohol in het verkeer

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Al ben je je er vaak niet bewust van; alcoholgebruik heeft direct invloed op je rijgedrag. De bochten worden ruimer genomen, het reactievermogen neemt af en je ziet minder wat links en rechts van je gebeurt. Je denkt echter alles nog stevig onder controle te hebben. Na vier á vijf glazen alcohol is de kans op een verkeersongeval vier keer groter dan wanneer je nuchter bent. Na acht à negen glazen alcohol is die kans maar liefst twintig keer zo groot.

Drugs in het verkeer

Gebruik van cannabis kan leiden tot verminderde concentratie, een lagere reactiesnelheid en meer slingerbewegingen. Onder invloed van cocaïne en amfetamine kun je het gevoel hebben dat je nog prima in staat bent om te rijden. Cocaïnegebruik leidt weliswaar tot een hogere reactiesnelheid, maar dit effect weegt niet op tegen negatieve effecten zoals het nemen van meer risico’s en agressiever rijden. GHB heeft een verdovend effect, je maakt eerder fouten bij complexe verkeerssituaties. Onder invloed van XTC wordt het moeilijker om de aandacht te verdelen en je ziet bewegingen minder goed.

Medicijnen in het verkeer

Eén op de zes Nederlanders gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit kan gevaarlijk zijn als je aan het verkeer deelneemt. Op de website rijveiligmetmedicijnen.nl kun je opzoeken of jouw medicijn invloed heeft op je rijgedrag. Staat jouw medicijn niet in de lijst, dan geeft de beroepsorganisatie voor apothekers, de KNMP, hier geen landelijk advies over. Weet je niet zeker of je met jouw medicijnen veilig kunt rijden? Vraag dan je arts of apotheker om advies.

Uitgelicht