Reactie op Klimaattop van Gijsbert Scheurwater

Op 11 oktober was ik te gast op de ‘Klimaattop Neder-Betuwe’. Het was een inspirerende en leerzame avond!

Beste medeburgers van Neder-Betuwe,

Op 11 oktober was ik te gast op de ‘Klimaattop Neder-Betuwe’. Het was een inspirerende en leerzame avond! Na het openingswoord van wethouder Gerritsen liet Reinier van den Berg ons de gevolgen van de klimaatveranderingen zien. Deze gevolgen liegen er niet om. We zijn ‘onze’ moeder aarde aan het opverbruiken. Diverse gletsjers in de bergen zijn weg en komen niet meer terug. De ijskappen op de Noord- en Zuidpool smelten, regen- en hagelbuien worden steeds heftiger en zo kwamen meer voorbeelden voorbij waardoor duidelijk werd wat we eigenlijk allemaal al weten: dit is geen nepnieuws maar keiharde realiteit.

De boodschap is duidelijk, we moeten en kunnen iets doen! Moet ons gemeentebestuur dan iets doen? Jazeker. Moet ons landsbestuur dan iets doen? Jazeker. Moeten onze ondernemers iets doen? Jazeker. Moeten we zelf als inwoners iets doen? Jazeker.

Hoe dan, zult u zich misschien afvragen? Reinier had in zijn betoog ook hiervoor ruimte ingericht. Niet alleen de negatieve realiteit maar ook wat we er aan kunnen doen om de klimaatveranderingen af te remmen. Dit kan onder andere door minder energie te verbruiken, door woningisolatie, door opwekking van energie. Maar ook door vergroening van ons leefklimaat. Volgens Reinier is hier heel veel winst te behalen. Waarom? De grootste oorzaak van de klimaatveranderingen is onze CO2-uitstoot. En wat doen onze bomen? Zij halen CO2 uit de lucht en geven hiervoor zuurstof terug. Helemaal gratis!

En hier liggen de kansen voor onze regio. Voor ons als inwoners van Neder-Betuwe. Voor onze ondernemers van Neder-Betuwe. Voor onze gemeente Neder-Betuwe. Wij zijn tenslotte allemaal rentmeesters van moeder aarde en we moeten ons afvragen welke ‘foot print’ we achterlaten voor de generaties na ons.

Ik realiseerde me op deze avond dat we ook best anders kunnen denken. Hoe? Ik zal het proberen uit te leggen. Telkens wordt ons voorgehouden wat onze ‘terugverdientijd’ en ons ‘rendement’ is van onze klimaatinvesteringen. Maar in mijn beleving moeten we meer gaan denken in onze gift terug aan de natuur. Hoe oud we ook zijn, hoe arm of rijk we ook zijn, iedereen kan iets teruggeven aan ‘onze’ natuur. Wij hebben allemaal een klein stukje aarde in gebruik en misschien ook wel opgebruikt. In onze kerken wordt iedere zondag gecollecteerd, iedere dag zijn er mensen in de weer met collectebussen. Dit allemaal voor onze naaste medemens. Dat is zeker heel belangrijk, maar wat is onze ‘bijdrage’ aan de natuur?

Deze ‘bijdrage’ is niet alleen een gift, maar hier krijg je altijd wat voor terug. Al is het niet altijd het beoogde rendement dan is het nog altijd de schoonheid van de natuur…

Het is onze dure plicht aan onze Schepper en aan de natuur!

Gijsbert Scheurwater

Gijsbert Scheurwater

Uitgelicht