Oproep GGD: ouders doe mee aan de Kindermonitor!

In opdracht van gemeenten in de regio voert GGD Gelderland-Zuid een onderzoek uit naar het opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-12 jaar.

Ouders krijgen een vragenlijst via de school van hun kind of via een brief van de GGD. Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen? Meedoen kan nog tot 28 november 2017 en wordt zeer op prijs gesteld!

Uw antwoorden helpen uw gemeente om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan speelplaatsen en goede zorg. Per gezin hoeft maximaal 1 vragenlijst ingevuld te worden.

Meer info

E: kindermonitor@ggdgelderlandzuid.nl

T: 0800 – 0200823

Beeldmerk

Uitgelicht