Klimaattop Neder-Betuwe was top!

Inspirerend en moedgevend om door te gaan op de ingeslagen weg richting een klimaatneutraal Neder-Betuwe.

Inspirerend en moedgevend om door te gaan op de ingeslagen weg richting een klimaatneutraal Neder-Betuwe. Dat is de conclusie na het houden van de eerste Klimaattop in Neder-Betuwe waarvoor veel belangstelling was.

In zijn openingswoord gaf wethouder Herman Gerritsen aan dat klimaatverandering geen spookbeeld hoeft te zijn maar ons een kans geeft om in de toekomst te investeren. En dat duurzaam handelen daar vanzelfsprekend bij hoort. “Nú handelen is belangrijk voor onze toekomst en voor die van onze kinderen. Die verantwoordelijkheid kunnen we samen aan.”

Klimaattop

Weerman Reinier van den Berg

Weerman Reinier van den Berg nam de deelnemers tijdens zijn inspirerende presentatie mee naar de veranderingen in de afgelopen decennia als het gaat om zeespiegel, ijskap, waterstanden en het weer. Die liegen er niet om. En uiteindelijk het belangrijkste: wat we er met z’n allen aan kunnen doen. Dat blijkt veel meer dan gedacht en het begint dicht bij huis. Zoals veel bomen planten omdat die zorgen voor schone lucht–Neder-Betuwe zit dus goed met z’n laanbomen; meer energie besparen; de energie die we nodig hebben, duurzaam opwekken.

Inspanningen inwoners en ondernemers

De aanwezigen ging daarna in werkgroepen uiteen om met elkaar te praten over: hoe speel je in op weersverandering; besparingen en isolatie hoe regel je dat; opwekken van duurzame energie en samen met inwoners en ondernemers werken aan een klimaatneutraal Neder-Betuwe. Van de uitkomsten volgt binnenkort een verslag, te lezen op de gemeentelijke website.

Slotconclusie

Deze klimaattop smaakt naar meer, gelet ook op de enthousiaste reacties van de deelnemers. “Daar krijg je energie van” aldus onze wethouder. De gemeente zal zich blijvend inzetten om met nog veel meer inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verder te werken aan een klimaatneutraal Neder-Betuwe.

Klimaattop

Tegel eruit, plantje er in

De deelnemers ontvingen na afloop een plantje in het kader van: ‘Tegel eruit, plantje erin’ in de hoop en verwachting dat dit een begin is van veel groenere tuininrichtingen zodat bij hevige regenval het water de grond in kan. En het is een herinnering aan een belangrijke eerste stap in de samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers om er samen voor te gaan: inspelen op de klimaatveranderingen.

Doelstelling Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe heeft in zijn duurzaamheidsbeleid afgesproken zich in te zetten voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De gemeentelijke gebouwen moeten in 2020 al minimaal 50% duurzame energie van hun verbruik opleveren. Gemeente Neder-Betuwe wil uiterlijk in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat kan als inwoners en ondernemers mee willen samenwerken aan dit belangrijke doel. Dit is niet alleen belangrijk voor een duurzame leefomgeving maar ook goed voor ieders portemonnee.

Uitgelicht