Jeugdsportfonds: geen zorgen meer over de contributie!

Voetbal, turnen, dansles, sport, het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Voetbal, turnen, dansles, sport, het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Maar het kost geld. Geld dat er thuis voor dit doel soms niet is. Toch hoeft dat geen belemmering te zijn omdat in die situatie de contributie door de gemeente Neder-Betuwe via het Jeugdsportfonds wordt betaald.

De regeling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van wie de ouders bijvoorbeeld een uitkering hebben, te maken hebben met schuldsanering of een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Meerdere kinderen uit het gezin kunnen er gebruik van maken wanneer het Jeugdsportfonds de aanvraag goedkeurt. Het geld voor bijvoorbeeld contributie en materialen wordt dan direct gestort op de rekening van de sportaanbieder. Voorschieten van het bedrag hoeft dus niet.

Lokaal aanspreekpunt

Joris Maier, buurtsportcoach in Neder-Betuwe, is het aanspreekpunt. Hij is de verbinder tussen basisscholen, sportverenigingen, zorgaanbieders en allerlei maatschappelijke organisaties. En dus ook voor het Jeugdsportfonds. De bijdrage kunt u niet zelf aanvragen en evenmin de sportaanbieder.

Meer informatie: Joris Maier, tel. 06-48 07 25 63 / e-mail joris@healthclubjulien.nl

Logo Jeugdsportfonds

Uitgelicht