Huishoudelijke hulp: Kan het ook anders?

Praat en denkt u mee? Dinsdag 17 oktober 2017 van 19.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis in Opheusden.

Praat en denkt u mee? U bent van harte welkom bij de bijeenkomst op dinsdag 17 oktober 2017 van 19.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis in Opheusden.

De gemeente Neder-Betuwe is verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2015 zijn we begonnen met het zogenaamde resultaatgericht uitvoeren van de huishoudelijke hulp: cliënten krijgen geen uren meer maar de aanbieder van de huishoudelijke hulp krijgt een vast bedrag per maand waarvoor het huis schoon en leefbaar gemaakt dient te worden.

We doen op dit moment onderzoek naar een nieuwe manier waarop we huishoudelijke hulp kunnen organiseren.

‘Van een zakje met geld aan de aanbieder naar zakje met uren aan de inwoner’

Tijdens de bijeenkomst willen we u graag informeren over het onderzoek naar dit nieuwe model en horen we graag van u zelf wat uw vragen en behoeften zijn. Uw bijdrage wordt verwerkt in het onderzoek dat in november van dit jaar aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd zal worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten van Rosmalen, tel.14 0488 of e-mail: mrosmalen@nederbetuwe.nl.

Wij hopen u te begroeten op 17 oktober!

Uitgelicht