Column burgemeester Kottelenberg: Gelooft u nog in…

Gelooft ú nog in een toekomst voor onszelf en voor onze kinderen?

Gelooft ú nog in een toekomst voor onszelf en voor onze kinderen? Na alle sombere verhalen over de klimaatverandering  en het snel stijgende niveau van de zeespiegel? Ik wel!

Wat zal ik nog toevoegen aan de columns van de afgelopen weken op deze pagina in de aanloop naar de klimaattop van 11 oktober in ons gemeentehuis.

Logo Klimaattop

  • Wethouder Herman Gerritsen sprak over ‘Geen woorden, maar daden.’
  • Voorzitter Richard Verwoert van onze Jongerenraad gaf aan hoe je als jongere je invloed kuntuitoefenen.
  • Lex Arkesteijn, adviseur van onze gemeente, meldde dat het voor jongeren al veel meer praktijk is om groen te handelen.
  • Corry van Rheenen van de Ondernemersvereniging sprak over ‘People, planet, profit’, oftewel: een slimme ondernemer is er al mee bezig.
  • Ook weerman Reinier van den Berg zat op de economische toer met zijn ‘duurzame klap’.

Als uw burgemeester rest mij dan niets anders dan u nogmaals van harte uit te nodigen om gezamenlijk de idealen voor een duurzame omgeving en voor klimaatverbetering op te pakken met het gezegde: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.

Er is trouwens niet één uitdaging, maar een reeks van bedreigingen en risico's. Zo is er ook niet één oplossing, maar een heel scala. Ik heb er steeds meer geloof in, dat wij vindingrijk en slim genoeg zijn om ieder voor zich, maar ook juist met z’n allen te bouwen aan een meer duurzame omgeving voor de mens. Juist ook hier in Neder-Betuwe.

We moeten er met elkaar de schouders onder zetten. Elkaar adviseren en stimuleren om te gáán voor een ‘schone’ toekomst. De gemeente wil graag de ontmoetingsplek scheppen om als samenleving met die uitdaging aan de slag te gaan. Ik hoop velen van u te mogen verwelkomen op 11 oktober vanaf 17.00 uur in ons gemeentehuis.

Burgemeester Jan Kottelenberg

A.J. (Jan)Kottelenberg,
Burgemeester

PS: Hebt u zich niet aangemeld? Kom dan toch gewoon binnenlopen!

Uitgelicht