Besluiten gemeenteraad 12 oktober

De gemeenteraad nam in zijn vergadering van donderdag 12 oktober de volgende besluiten:

Aan de heer M.J. van Veen van ChristenUnie werd ontslag verleend als burgerraadslid. Voorzitter Kottelenberg sprak hem toe en noemde Martin van Veen een voorbeeld. “Vriend en vijand – om het in die politieke termen maar even te duiden - had en heeft bewondering voor u. Velen spiegelden zich aan u in die van zin ‘Ja zo moet je politiek bedrijven.’ U hebt uw verantwoordelijkheid genomen in meerdere opzichten. De talenten die u kreeg, hebt u niet begraven maar u hebt ze ingezet en u gaf en geeft met rente terug.” De heer Van Veen was in 1995 mede-oprichter van de RPF in de toenmalige gemeente Echteld, de partij die later met het GPV in 2001 ChristenUnie werd. Van 1998 tot 2014 zat hij onafgebroken in de gemeenteraad; daarna was hij enige jaren burgerraadslid. Lees meer via deze link.

De raad benoemde de heer N. van Dijken tot burgerraadslid voor de ChristenUnie en de heer A.H.M. Bennink tot burgerraadslid voor de VVD. Aansluitend legden zij de eed af in handen van voorzitter Kottelenberg. Lees meer via deze link.

Een krediet van om € 600.000 is beschikbaar gesteld om te investeren in energiebesparende maatregelen voor binnensportaccommodaties. Het gaat hier om het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen.

Uitgelicht