Avri is klaar voor een duurzamere gladheidbestrijding!

Het strooiseizoen start op 1 november en duurt tot 1 april.

Met een team van zo'n 60 medewerkers zorgt Avri voor de gladheidbestrijding voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. Avri werkt hierbij samen met enkele bedrijven uit de regio. Vandaag hebben de strooiploegen de strooiwagens en -routes gecontroleerd. Het strooiseizoen start op 1 november en duurt tot 1 april.

Tijdens de testritten controleerden de chauffeurs of de wegen en fietspaden goed te bereiken zijn voor het strooimaterieel. Bij eventuele problemen zoekt Avri in overleg met de betreffende gemeente naar een oplossing. Zo wordt de kans verkleind dat de strooiploegen tijdens een strooiactie voor verrassingen komen te staan.

Duurzaam strooien

Avri zet in op een meer duurzame gladheidbestrijding door een proef uit te voeren met biologisch zout: zout dat niet uit de aarde gewonnen is, maar een bijproduct is uit andere productieprocessen. Deze werkwijze sluit aan bij de doelstelling van Avri om, volgens de principes van de 'circulaire economie', zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken. De nieuwste generatie wintermachines gebruikt minder zout bij het strooien, en steeds meer Avri-voertuigen rijden op CNG/LNG brandstof, zodat er minder uitstoot is van fijnstof en CO2. Door deze keuzes behoort de gladheidbestrijding van Avri tot de meest duurzame in de regio.

Video over gladheidbestrijding

Hoe Avri de gladheidbestrijding aanpakt wordt duidelijk in de korte ‘gladheidsfilm’ die in samenwerking met het ROC (praktijklab) in Tiel is gemaakt. De film is te vinden op het Youtube-kanaal van Avri (https://youtu.be/fISbwTwTqIE).

Informatie via Twitter

Avri heeft een speciaal Twitteraccount waarmee inwoners van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel geïnformeerd worden over de strooiacties. Zodra de strooiploegen de weg op gaan, verstuurt Avri een tweet. Door @AvriGladheid te volgen op Twitter, blijven inwoners de hele winter op de hoogte.

Uitgelicht