Aanbieding begroting aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 aangeboden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Neder-Betuwe de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (pdf, 2.657 kB)aangeboden. Deze documenten liggen voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar.

Behandeling

Op donderdag 9 november 2017 vindt behandeling plaats door de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering in het gemeentehuis. Eerst behandelt de raad de reguliere onderwerpen en vervolgens de begroting en meerjarenraming. Kijk op www.nederbetuwe.nl/gemeenteraad voor de achterliggende stukken.

In Het Gemeentenieuws van woensdag 1 november verschijnt op de gemeentepagina’s Neder-Betuwe en op de gemeentelijke website een samenvatting van de algemene beschouwingen van de politiek partijen in Neder-Betuwe.

Uitgelicht