Uw inbreng bij uitvoeringsprogramma Verkeer- en vervoerplan welkom

20.30u tijdens beeldvormende avond 23 november

Op donderdag 23 november, tijdens de beeldvormende avond in het gemeentehuis, komt om 20.30 uur het onderwerp 'Uitvoeringsprogramma Verkeer- en vervoerplan’ aan de orde. De plannen per dorp worden gepresenteerd en daarna is er een discussie. Wilt u meepraten? Van harte welkom!

De oogst van de discussie neemt het college mee bij het opstellen van het uiteindelijke voorstel.

De gemeenteraad beslist er definitief over en de verwachting is dat dit gebeurt in de raadsvergadering van 8 maar 2018. Kijk voor meer informatie op raadsnet.

 

 

 

 

Uitgelicht