Tijdelijke afsluiting Parallelweg Opheusden/Kesteren 20 november 2017

Het Waterschap Rivierenland voert maandag 20 november vanaf 09.30 uur maaiwerkzaamheden uit aan de watergang naast de Parallelweg.

In verband met de veiligheid voor weggebruikers zal de weg per wegvak steeds ca. 2 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Ter ondersteuning van de afsluiting worden verkeersregelaars ingezet.

Het gaat om de volgende wegvakken:

  • Brug Parallelweg - Smachtkamp
  • Smachtkamp – Hamsestraat
  • Hamsestraat – Markstraat

Het traject Markstraat – Broekdijk wordt deze keer niet afgesloten.

Aanwonenden van het betreffende wegvak kunnen hun woning wel bereiken. Zij moeten wel rekening houden met hinder en vertraging. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden om ongeveer 13.00 uur klaar zijn.

Uitgelicht