Korte terugblik avond over accommodatiebeleid Dodewaard

Op 14 november is in de Steegakker in Dodewaard de meedenkavond over de maatschappelijke accommodaties goed bezocht.

Op 14 november is in de Steegakker in Dodewaard de meedenkavond over de maatschappelijke accommodaties goed bezocht. Een volle zaal met betrokken inwoners, verenigingsleden, gebruikers en oud-gebruikers van het dorpshuis en raadsleden om te horen wat de stand van zaken is rondom het dorpshuis en sporthal De Eng. Maar ook om te laten horen dat er nu eindelijk iets moet gebeuren.

De feiten

Dit zijn de feiten.

Het dorpshuis is in een slechte staat en wordt door nog maar een paar verenigingen gebruikt. Het sluit per 1 januari 2019 zijn deuren. De bibliotheek, die nu in het dorpshuis ruimte huurt, wil graag naar De Eng verhuizen. In de sporthal is in principe genoeg ruimte hiervoor. De gemeente zit met een flink exploitatietekort op de sporthal en zoekt naar mogelijkheden om de ruimte beter te benutten.

Een aantal aanwezigen ziet dit plan niet zitten; zij willen de sporthal graag in tact laten. Maar voor een multifunctionele ruimte of dorpshuis nabij de Eng is wel interesse. Een aantal verenigingen heeft al aangegeven terug te willen naar een nieuw dorpshuis. Er is dus wel behoefte aan een vervangend dorpshuis. De vraag is of dit voldoende is om een dorpshuis te exploiteren.

Scenario’s

Er is die avond een aantal scenario’s genoemd die verder worden onderzocht:

  • De Eng deels inzetten voor de bieb en het dorpshuis
  • en ruimte nabij of aan De Eng realiseren
  • renovatie van het huidige dorpshuis
  • wellicht zijn er andere accommodaties in Dodewaard die zich lenen voor (uitbreiding naar) een dorpshuis.

Klankbordgroep

Er heeft zich inmiddels een klankbordgroep gevormd: mensen van binnensportverenigingen, de voetbalvereniging, oud-gebruikers van het dorpshuis en betrokken inwoners. Zij willen graag samen met de gemeente en het dorpshuisbestuur meedenken en adviseren over de toekomst van een dorpshuis in Dodewaard.

De komende maanden worden de scenario’s samen met de klankbordgroep uitgewerkt, waarbij ook wordt gekeken naar de bezetting en exploitatie van een nieuw dorpshuis.

Uitgelicht