Jasper van Nifterik wint kleurwedstrijd Opvoedweek ‘Buiten de lijntjes kleuren’

Opvoedweek Neder-Betuwe succesvol

Veel ouders en familie bezochten uiteenlopende bijeenkomsten van het afwisselende programma Week van de Opvoeding ‘Buiten de lijntjes kleuren’ in Neder-Betuwe van 2 t/m 8 oktober.

Tijdens de prijsuitreiking voor de mooiste kleurplaat op 7 november, mocht winnaar Jasper van Nifterik (9 jaar) uit Opheusden een prijs in ontvangst nemen. “Ieder gezinslid mag zichzelf zijn, ook als dat ‘buiten de lijntjes is’”, is een opvoedtip van de ouders van Jasper.

Jasper van Nifterik
Jasper van Nifterik (9), zijn broertje Tijmen (6) en hun moeder. Daarnaast wethouder Rob Benschop van de gemeente Neder-Betuwe en Jacqueline van de Pol, procesbegeleider Kernpunten/ preventieteam gemeente Neder-Betuwe

Jasper van Nifterik (9) is een echte kunstenaar. Zijn ouders vinden het belangrijk kinderen de ruimte te geven, ook al is dat niet altijd hoe je dat als ouder ziet of je zou willen dat het loopt. “Naar de talenten van de kinderen kijken, vind ik belangrijk, evenals de ruimte om hiermee te experimenteren”, aldus de moeder van Jasper.

‘Pubergedrag en hoe ga je daarmee om?’

Een informatieavond ‘Pubergedrag en hoe ga je daarmee om’ van Welzijn Rivierstroom en Humanitas ging onder meer over loyaliteit tussen ouder en kind. Ook de problematiek die ontstaat bij echtscheiding. Er werden veel vragen gesteld.

‘Hoe word je beïnvloed bij je keus in voeding: door je oren, mond en hoofd?’

Ook het programma (Ge)zin in FIT werd onder de aandacht gebracht. Met leerlingen van basisscholen De Hervormde school, Het Kompas, De Houtkoperschool, De Bellefleur en Eben-Haezer is gesproken over het herkennen van soorten honger, smaakbeleving en het maken van keuzes bij eten en drinken, zodat je ‘Gezond buiten de lijntjes’ kunt kleuren. De voorlichting werd gegeven door Diëtistenpraktijk Eetstijl en de GGD.

De Hervormde school gaf  workshop ‘Bewegend leren’

Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling en hersenactiviteiten. Tussen de lessen door even een beweegoefening doen, geeft meer concentratie, zo bleek tijdens de workshop van De Hervormde school in Opheusden.

Kijken hoe kinderen op de Ganzenhoeve ‘buiten de lijntjes kleuren’

(Groot)ouders kwamen op de Ganzenhoeve in Kesteren kijken wat er in de achterliggende maanden door de kinderen gedaan was met het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’. Kinderen hadden zelf nagedacht wat dit thema inhoudt. Eerst namen ze het heel letterlijk maar langzamerhand kwamen ze erachter, dat het ook te maken heeft met hoe men zich gedraagt. Wanneer je dingen doet, die niet volgens de regels zijn, kleur je óók buiten de lijntjes. Of wanneer iemand iets moois doet, wat anderen totaal niet zouden verwachten. De kunst en uitdaging aan ouders en opvoeders is om het totaalplaatje te helpen inkleuren. Door een rollenspel werden de kinderen zich hiervan bewust.

‘Buiten de lijntjes kleuren met drukke kinderen’

Eleos organiseerde een gespreksspel ‘Buiten de lijntjes kleuren’ voor ouders van drukke kinderen; de meesten hadden de diagnose ADHD. De ouders van kinderen boven de 10 jaar wisselden tips en ervaring uit onder leiding Eleos. Ouders deelden hun ervaringen over de invulling van de zondag, het vieren van verjaardagen, perikelen bij het naar bed gaan en het opstaan en hoe ze als ouders tijd maken voor elkaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Opvoedweek of vragen over opvoeden kunt u contact opnemen met een van de Kernpunten in Neder-Betuwe. Voor contactgegevens zie www.kernpuntnederbetuwe.nl.

Uitgelicht