Glasvezel in het buitengebied

In de zomermaanden is onder ruim 12.000 inwoners in rivierenland de interesse gepeild voor snel internet en het afnemen van andere digitale diensten via een glasvezelaansluiting.

In de zomermaanden is onder ruim 12.000 inwoners in rivierenland de interesse gepeild voor snel internet en het afnemen van andere digitale diensten via een glasvezelaansluiting. Het ging om adressen die momenteel alleen een koperaansluiting (telefoonkabel) hebben en onderdeel uitmaken van de eerste fase van het regionale breedbandproject.

Ruim 8.000 mensen hebben gereageerd op de interessepeiling. Ook in Neder-Betuwe heeft bijna 70% van de betreffende inwoners een reactie gegeven. Wij willen u hiervoor hartelijk danken!

Interesse: 97%

De resultaten van de interessepeiling zijn overduidelijk: ruim 97% heeft te kennen gegeven interesse te hebben in het afnemen van digitale diensten via een glasvezelaansluiting.

Goedkeuring Europese Commissie

We zijn momenteel in afwachting van een definitieve goedkeuring van de Europese Commissie om uitvoering te mogen geven aan dit project. De verwachting is dat hierover medio december meer duidelijkheid is. Bij een positief besluit van de Europese Commissie zullen de gemeenteraden in het tweede kwartaal van 2018 een besluit kunnen nemen over het al dan niet daadwerkelijk aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Als de gemeenteraden instemmen met de uitvoering van het project, dan zal het aanleggen van het netwerk starten in het najaar van 2018.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website www.glasvezelrivierenland.nl. Contactpersoon bij gemeente Neder-Betuwe is Sandra Meullenbruck, tel. 14 0488.

Uitgelicht