Gemeenteraden Buren en Neder-Betuwe praten over veranderende rol bij nieuwe Omgevingswet

De gemeenteraden van Buren en Neder-Betuwe ontmoetten elkaar op 15 november in Nationaal Fruitpark Ochten.

Doel van de bijeenkomst was om met elkaar te spreken over hun veranderende rol als het gaat over ‘de nieuwe Omgevingswet’. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Voor inwoners en bedrijven betekent dat bij het realiseren van ruimtelijke projecten eenvoudiger: via één vergunning en bij één loket.

Het Rijk werkt momenteel aan de nieuwe Omgevingswet. Zoals het er nu naar uitziet treedt deze in 2021 in werking. Deze nieuwe wet vereenvoudigt en bundelt de regels op het gebied van de leefomgeving, maakt ruimte voor ontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid en verzekert de kwaliteit van de leefomgeving.

Verscheidenheid

Nederland is niet overal hetzelfde. De Omgevingswet geeft daarom aan provincies en gemeenten de ruimte om de landelijke regels aan te vullen of er van af te wijken. Het maakt maatwerk mogelijk.

In een presentatie door een extern deskundig bureau werden de gemeenteraadsleden voorbereid op hun rol om de toetsingskaders vast te stellen, welke keuzes zij hierbij hebben en op welke manier achteraf gecontroleerd kan worden of conform het vastgestelde beleid wordt gehandeld.

Fundament

Aan de hand van stellingen en een casus werd de nieuwe vorm uitgetest. De uitkomsten ervan bieden een stevig fundament om het beleid verder op te bouwen voor de nieuwe Omgevingswet. Raadsleden waren enthousiast over deze werkvorm. Dat er nog veel te doen is op dit vlak bleek wel uit de reacties van de raadsleden. Er wordt verschillend aangekeken tegen hoeveel rek het beleidskader mag bevatten en de mate van participatie van inwoners en betrokken partijen. Een succesvolle bijenkomst die zeker kan leiden tot een vervolg en tevens bijdroeg aan de collegiale contacten tussen de raadsleden uit beide gemeenten.

Uitgelicht